SITZUNG TERMIN SCHWERPUNKT
0
26.02.2015
Gründung der Arbeitsgemeinschaft
1
30./31.03.2015
1. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
2
27./28.05.2015
2. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
3
24./25.09.2015
3. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
4
09./10.11.2015
4. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
5
16./17.03.2016
5. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft: Problemlösung I
6
02./03.06.2016
6. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft: Problemlösung II
7
15./16.09.2016
7. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft: Kennzahlen
8
16./17.01.2017
8. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft